System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRequestCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValueToContent(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in E:\kampagne_koda_dk\campaign.site\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 26
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in E:\kampagne_koda_dk\campaign.site\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 39
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRequestCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValueToContent(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in E:\kampagne_koda_dk\campaign.site\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 26
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in E:\kampagne_koda_dk\campaign.site\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 39

Fremførelsesrettigheder

Fremførelsesrettigheder omhandler brug af beskyttet musik i det offentlige rum. Det kan være musik, som fx spilles i forbindelse med koncerter, radio- og tv-udsendelser. Det kan også være baggrundsmusik i butikker og restauranter eller musik, der gøres tilgængelig på internettet.

Koda

Hvis du er sangskriver/komponist - en skabende kunstner - har du ret til betaling, når din musik spilles offentligt. Dette kaldes fremførelsesrettigheder. Disse rettigheder kan du vælge at forvalte selv eller kollektivt via medlemskab af et forvaltningsselskab. I Danmark er det Koda, der forvalter fremførelsesrettigheder på vegne af de skabende kunstnere inden for musikbranchen.

Gramex<

Hvis du er sanger/musiker - en udøvende kunstner - har du ret til betaling, når udgivne musikindspilninger, som du medvirker på, spilles offentligt. I Danmark er det Gramex, som forvalter fremførelsesrettighederne på vegne af de udøvende kunstnere i musikbranchen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis der er tale om brug af udgivne lydindspilninger til on demand streaming eller download, varetages dette som udgangspunkt ikke af Gramex. I disse tilfælde vil det typisk være dit musikselskab/din producent, der indgår aftaler direkte med streaming- og download-tjenesterne. Se mere i afsnittene om musikbutikker og streamingtjenester.

 

 

Masterrettigheder

Masterettighederne (Producentrettighederne) er de rettigheder, der knytter sig til en udgivelse. Det er typisk et musikselskab eller en producent, der ejer disse rettigheder. Det er Gramex, der forvalter fremførelsesrettighederne på vegne af musikselskabet/producenten, og som dermed opkræver på vegne heraf, når en udgivelse bruges offentligt. Gramex forvalter dog som udgangspunkt ikke øvrige rettigheder på vegne af musikselskaberne/producenterne. Når der er tale om kopiering, on demand streaming eller download vil det derfor typisk være musikselskaberne/producenten selv, der indgår aftaler med brugeren som fx streaming- og download-tjenesterne.

Læs mere under kapitlet Udgivelser, hvor du også kan læse om musikselskaber og finde en tjekliste til egen udgivelse af egen musik.

Synkroniseringsrettigheder

Synkroniseringsrettigheder omhandler sammenstillingen af musik og billeder/film. Hvis en film- eller videoproducent ønsker at anvende beskyttet musik i en tv-produktion, film, eller tv-reklame, skal de have tilladelse fra rettighedshaverne.  Hvis der skal benyttes en eksisterende lydindspilning, skal der indhentes tilladelse både hos komponist/sangskriver/forlag og hos den producent, der har udgivet lydindspilningen.

Forvaltning af synkroniseringsrettigheder

Hvis du er komponist/sangskriver og er medlem af Koda og NCB, er det som udgangspunkt NCB, der forvalter dine synkroniseringsrettigheder.
Vil du vide mere om, hvordan producenter klarere rettigheder til film- og tvproduktioner, så kan du læse NCBs guide: How to clear music for film & tv

På en række områder er det dog sådan, at du kan vælge selv at forvalte disse rettigheder eller overlade det til dit forlag. Læs mere om selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder.

Mekaniske rettigheder

Mekaniske rettigheder er rettigheder til kopiering/indspilning/fremstilling af eksemplarer af dine musikværker. Det kan fx være at udgive din musik på cd, uploade din musik til nettet, bruge din musik som ringetone og meget mere.

Hvis et musikselskab eller en anden producent ønsker at fremstille eksemplarer og/eller udgive beskyttet musik, skal de have tilladelse fra rettighedshaverne. Er du komponist eller sangskriver, kan du vælge at forvalte denne rettighed selv i direkte aftale med musikselskaberne/producenterne eller kollektivt via et medlemskab i forvaltningsselskabet NCB. Når du melder dig ind i Koda, bliver du automatisk medlem af NCB.

NCB (Nordisk Copyright Bureau) er en fællesnordisk forening, som ejes af Koda, STEF (Island), STIM (Sverige), TEOSTO (Finland) og TONO (Norge). NCB forvalter dermed de mekaniske rettigheder på vegne af alle de nordiske selskaber.

Ideelle rettigheder

Ud over fremførelsesrettigheder og mekaniske rettigheder har du som komponist/sangskriver også det, der kaldes ideelle rettigheder til dine værker. De ideelle rettigheder indebærer, at andre ikke må ændre i dine værker/bearbejde dine værker uden din tilladelse. Det betyder også, at du har krav på at blive krediteret, når dine musikværker benyttes af andre.

Individuel tilladelse

Endelig indebærer de ideelle rettigheder også, at der er en række brugsområder, hvor du altid skal give individuel tilladelse, uanset om du er medlem af fx Koda og NCB eller ej. Det drejer sig fx om brug af din musik i pornografiske, politiske, religiøse og markedsføringsmæssige sammenhænge.

Hverken Koda, NCB eller Gramex forvalter ideelle rettigheder. Disse rettigheder forvalter du selv eller dit forlag, hvis I har indgået aftale herom. Er du medlem af en af autorforeningerne, AUTOR, DPA eller DKF, kan du søge rådgivning om disse rettigheder hos dem.

Half half

valgt at siden er delt op i to tekstbokse

hvordan ser det ud

Author

Quote

SubTitle

den anden kolonne

fndsj,fndvnd,mghmnfvdm,s-nfmdsn vm,dsnm,sngvm,dsngfmd,sngmds

 • fndmfndms,hfsmnfm,dsf
 • fnjsdfhsdjkjr
 • jfkewjtekwjtq
 • fjekwrjkwljew

Koda – musikskabernes rettighedsorganisation

Koda sørger for, at komponister og sangskrivere får den betaling, de har krav på, når deres musik bliver brugt offentligt – i alt fra tv, radio og streamingtjenester til cafeer, butikker og festivaler. Det gør vi ved at lave aftaler, der ret til lovlig brug af musik fra hele verden. På den måde er Koda bindeled mellem de 40.000 kunder, der bruger musik som en del af deres forretning, og de mere 46.000 musikskabere, der i dag er medlemmer af Koda.

I musikkens tjeneste

Koda sætter pris på musikken – også i kroner og øre. Fordi musikken har værdi og skaber værdi. Og fordi det er vigtigt at værne om musikkens rettigheder, hvis vi vil have en Carl Nielsen og en Kim Larsen – også om 100 år.

Distribution

En distributør – også kaldet en aggregator – er en samarbejdspartner, der indgår i planlægningen af, hvor en udgivelse skal afsættes, og hvordan den kommer fra producenten til kunden, fx en forretning eller en streamingtjeneste.

Distributørfunktionen kan være knyttet til en pladekontrakt med et musikselskab, men kan også eksistere selvstændigt. Du kan fx godt have en aftale med et musikselskab, som udelukkende gælder distribution eller have en aftale med en selvstændig distributør, hvis du selv udgiver din musik.
Der findes altså ikke nogen central platform for distribution af musik online eller fysisk i Danmark. Dette foregår hos de enkelte aktører.

 De fleste digitale distributører er uafhængige virksomheder, og derfor kan stort set alle indgå en distributionsaftale med dem. De har typisk et omfattende netværk, som gør det muligt for dig at sælge din musik internationalt. Visse distributører tilbyder ekstra-services i form af fx systemer til billetsalg, postordresalg af fysiske cd'er eller udsendelse af pressemeddelelser.

Onlinemusikbutikker og streamingtjenester kræver typisk, at din musik er uploadet gennem en distributør eller et musikselskab.

Når du skal vælge en distributør, så er det vigtigt, at du sikrer dig:

 • At distributørens netværk svarer til, hvor du ønsker din musik tilgængelig
 • At distributøren er til at få fat i på telefon og/eller mail, hvis du har brug for personlig betjening eller teknisk support
 • At de streaming/downloadtjenester, som distributøren uploader musikken til, har en aftale med Koda eller et tilsvarende forvaltningsselskab i udlandet, hvis musikken bliver tilgængelig uden for Danmark.

Af digitale distributører med danske kontaktpersoner kan nævnes:

BELIEVE DISTRIBUTION SERVICE - DANMARKDIGITAL - DIGIDI - GATEWAY MUSIC - THE ORCHARD  - TUNECORE

Du kan se mere om, hvilke streaming/downloadtjenester, som Koda har indgået aftaler med på vegne af rettighedshaverne i Danmark her.

tester