Se Video

Bliv klogere på de forskellige sæt rettigheder der findes i musikbranchen og hvilke forskellige roller du kan have

Fremførelsesrettigheder

Fremførelsesrettigheder omhandler brug af beskyttet musik i det offentlige rum. Det kan være musik, som fx spilles i forbindelse med koncerter, radio- og tv-udsendelser. Det kan også være baggrundsmusik i butikker og restauranter eller musik, der gøres tilgængelig på internettet.

Koda

Hvis du er sangskriver/komponist - en skabende kunstner - har du ret til betaling, når din musik spilles offentligt. Dette kaldes fremførelsesrettigheder. Disse rettigheder kan du vælge at forvalte selv eller kollektivt via medlemskab af et forvaltningsselskab. I Danmark er det Koda, der forvalter fremførelsesrettigheder på vegne af de skabende kunstnere inden for musikbranchen.

Koda er en nonprofit medlemsforening med ca. 40.000 medlemmer, der alle er komponister, sangskrivere eller musikforlag. Kodas opgave er, at sørge for at dem der har skabt musikken, får betaling, når deres musik spilles offentligt. Det sker ved, at Koda laver aftaler om betaling for offentlig brug af medlemmernes værker. Kodas kunder betaler for at anvende musikken, og Koda sender så pengene videre til komponisterne, sangskriverne og de musikforlag, som har rettigheder til værkerne. Det er medlemmerne, de tre autorforeninger, AUTOR, DPA, DKF samt Musikforlæggerne, som står bag Koda.

Gramex

Hvis du er sanger/musiker - en udøvende kunstner - har du ret til betaling, når udgivne musikindspilninger, som du medvirker på, spilles offentligt. I Danmark er det Gramex, som forvalter fremførelsesrettighederne på vegne af de udøvende kunstnere i musikbranchen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis der er tale om brug af udgivne lydindspilninger til on demand streaming eller download, varetages dette som udgangspunkt ikke af Gramex. I disse tilfælde vil det typisk være dit musikselskab/din producent, der indgår aftaler direkte med streaming- og download-tjenesterne. Se mere i afsnittene om musikbutikker og streamingtjenester.

Gramex er en nonprofit medlemsorganisation med ca. 63.000 medlemmer, som består af sangere, musikere og musikselskaber. Gramex indhenter betaling på vegne af deres medlemmer, når indspillet musik anvendes offentligt i Danmark. Gramex er en uafhængig organisation, der ejes af de udøvende kunstnere og musikselskaberne.

Mekaniske rettigheder

Mekaniske rettigheder er rettigheder til kopiering/indspilning/fremstilling af eksemplarer af dine musikværker. Det kan fx være at udgive din musik på cd, uploade din musik til nettet, bruge din musik som ringetone og meget mere.

Hvis et musikselskab eller en anden producent ønsker at fremstille eksemplarer og/eller udgive beskyttet musik, skal de have tilladelse fra rettighedshaverne. Er du komponist eller sangskriver, kan du vælge at forvalte denne rettighed selv i direkte aftale med musikselskaberne/producenterne eller kollektivt via et medlemskab i forvaltningsselskabet NCB. Når du melder dig ind i Koda, bliver du automatisk medlem af NCB.

NCB (Nordisk Copyright Bureau) er en fællesnordisk forening, som ejes af Koda, STEF (Island), STIM (Sverige), TEOSTO (Finland) og TONO (Norge). NCB forvalter dermed de mekaniske rettigheder på vegne af alle de nordiske selskaber.

Ideelle rettigheder

Udover fremførelsesrettigheder og mekaniske rettigheder har du som komponist/sangskriver også det, der kaldes ideelle rettigheder til dine værker. De ideelle rettigheder indebærer, at andre ikke må ændre i dine værker/bearbejde dine værker uden din tilladelse. Det betyder også, at du har krav på at blive krediteret, når dine musikværker benyttes af andre.

Individuel tilladelse

Endelig indebærer de ideelle rettigheder også, at der er en række brugsområder, hvor du altid skal give individuel tilladelse, uanset om du er medlem af fx Koda og NCB eller ej. Det drejer sig fx om brug af din musik i pornografiske, politiske, religiøse og markedsføringsmæssige sammenhænge.

Hverken Koda, NCB eller Gramex forvalter ideelle rettigheder. Disse rettigheder forvalter du selv eller dit forlag, hvis I har indgået aftale herom. Er du medlem af en af autorforeningerne, AUTOR, DPA eller DKF, kan du søge rådgivning om disse rettigheder hos dem.

Synkroniseringsrettigheder

Synkroniseringsrettigheder omhandler sammenstillingen af musik og billeder/film. Hvis en film- eller videoproducent ønsker at anvende beskyttet musik i en tv-produktion, film, eller tv-reklame, skal de have tilladelse fra rettighedshaverne.  Hvis der skal benyttes en eksisterende lydindspilning, skal der indhentes tilladelse både hos komponist/sangskriver/forlag og hos den producent, der har udgivet lydindspilningen.

Forvaltning af synkroniseringsrettigheder

Hvis du er komponist/sangskriver og er medlem af Koda og NCB, er det som udgangspunkt NCB, der forvalter dine synkroniseringsrettigheder.
Vil du vide mere om, hvordan producenter klarere rettigheder til film- og tvproduktioner, så kan du læse NCBs guide: How to clear music for film & tv

På en række områder er det dog sådan, at du kan vælge selv at forvalte disse rettigheder eller overlade det til dit forlag. Læs mere om selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder.

Masterrettigheder

Masterettighederne (Producentrettighederne) er de rettigheder, der knytter sig til en udgivelse. Det er typisk et musikselskab eller en producent, der ejer disse rettigheder. Det er Gramex, der forvalter fremførelsesrettighederne på vegne af musikselskabet/producenten, og som dermed opkræver på vegne heraf, når en udgivelse bruges offentligt. Gramex forvalter dog som udgangspunkt ikke øvrige rettigheder på vegne af musikselskaberne/producenterne. Når der er tale om kopiering, on demand streaming eller download vil det derfor typisk være musikselskaberne/producenten selv, der indgår aftaler med brugeren som fx streaming- og download-tjenesterne.

Læs mere under kapitlet Udgivelser, hvor du også kan læse om musikselskaber og finde en tjekliste til egen udgivelse af egen musik.

Fra master til udgivelse

Videoserie

Du har skabt musikken. Du har været i studiet og indspillet den. Nu sidder du med din master i hånden. Hvad så? Der er mange måder at udgive på! Vil du kan gøre det selv eller via et pladeselskab? Vil du udgive digitalt og/eller fysisk? Og har du egentlig lagt en strategi for, hvordan du vil lancere din nye udgivelse? Koda har dykket ned i emnet 'Udgivelse' og har snakket med en række danske sangskrivere og branchefolk, der her deler ud af deres viden, erfaringer og gode råd, så du kan blive klogere på, hvordan du har lyst til at gribe din næste udgivelse an.

Se med her!

Episode 1

Mød ASTRID CORDES og hør hende fortælle om at udgive selv. Vi tager også en tur gennem Kodas TJEKLISTE til selvudgivere.

Episode 2

Koda er taget på besøg hos NORDSØ RECORDS for at lære mere om vinyltryk af grundlæggerne Henrik Damm Krogh & Michael Hjort. Simon Alstrup og Thomas Alstrup fra JONAH BLACKSMITH kigger om forbi til en snak om vinylformatet, og hvad det kan.

Episode 3

Denne gang ser vi nærmere på den digitale udgivelse. Vi har banket på døren hos den digitale aggregator DiGiDi, som fortæller om deres arbejde med distribution til streamingplatformene. Vi har også inviteret NONSENS til en snak om det digitale formats muligheder.  

Episode 4

I seriens sidste afsnit zoomer vi ind på udgivelsesstrategier. Vi har inviteret et hold af erfarne folk fra branchen til en diskussion og undersøgelse af lige netop dette. Du kan møde: ANNE MELDAL (rektor på Danish Songwriting Academy, tidl. senior product manager hos Warner Music Group), KRISTOFFER LINUS (A&R/Commercial manager hos Gonzo, tidl. Team lead for Brand & Product management hos Discowax) og SIGNE TOBIASSEN (sangskriver og kreativ direktør for Musikundervisning.dk, tidl. Nelson Can).

Tjekliste til selvudgivelse

Hvis du selv udgiver din egen musik, er der en række praktiske og administrative ting, som du skal gøre, når du sidder med den færdige masterindspilning i hånden og er parat til at sende din udgivelse ud i verden. Her kan du se en tjekliste over de vigtigste ting, som du skal sørge for at huske. Du kan også downloade tjeklisten som pdf her

Se Video

Har du styr på din økonomi? Ved du, hvordan du laver et regnskab? Og hvad med skat og fradrag?

Introduktion ved Uffe Fink Isaksen play icon
Skattekategorier, fradrag & afskrivninger play icon
Private andele af fradrag play icon
Transportfradrag play icon
Dokumentation og argumentation play icon
Kvitteringer play icon
Køb og salg af instrumenter play icon
Fradrag på kostumer, make up & styling play icon
Overskud og Underskud i enkeltmandsvirksomhed play icon
Kontotyper play icon
Skat/rubrikker play icon
Aps play icon
A versus B indkomst play icon
Fradrag i hobbyvirksomhed play icon
Moms play icon
Diæter og repræsentation play icon
Forskuds - og årsopgørelse play icon
Skat af legater play icon

A-kasse

En a-kasse eller arbejdsløshedskasse er en organisation, der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed, og som forvalter offentlige love og regler på området. Foruden udbetaling af dagpenge, feriepenge, orlovsydelser og efterløn så arbejder a-kasserne også med at bringe ledige i arbejde og understøtte den arbejdsløse med rådgivning og kurser. En a-kasse er oftest tilknyttet én eller flere fagforeninger.

Danske a-kasser med tilknytning til musikrelaterede fagforeninger er:
  • FTF-A (samarbejder med Dansk Musikerforbund, Organistforeningen, Dansk Kirkemusiker Forening, Dansk Kor Forbund.)
  • Artisternes a-kasse (samarbejder med Dansk Artist Forbund)

Der findes en lang række andre a-kasser, som henvender sig særligt til folk med bestemte uddannelser, eller som driver selvstændig virksomhed og lignende. Undersøg mulighederne, så du finder en a-kasse, der bedst muligt imødekommer dine behov.

 

test

Budget og regnskab

Uanset om du er DIY eller samarbejder med et musikselskab, en manager eller et bookingbureau, så er det en god idé at erhverve sig en grundlæggende viden om budgetlægning og regnskaber.

Står du foran at skulle planlægge en udgivelse, en markedsføringskampagne, en fundraisingkampagne, eller har du startet din egen virksomhed, så er det viden, som du har svært ved at undvære.

Der findes en lang række litteratur og websider, som kan indføre dig i budgetlægningens og regnskabets kunst. Men du kan også vælge at tage imod de tilbud, som de kommunale erhvervscentre og SKAT udbyder i form af kurser og informationsmøder. Mange af disse tilbud er gratis. Der findes ikke nogen komplet liste over erhvervscentre, men på din kommunes hjemmeside, vil du kunne finde frem til dit lokale erhvervscenter.

Se eksempel: Københavns Erhvervshus

Tjek også Virksomhedsguiden, hvor du kan finde forklaringer og definitioner på mange regnskabstekniske begreber og downloade budgetskabeloner i Excel.

Revisor

En revisor er en person, som reviderer regnskabers rigtighed i forhold til registrering af indtægter/udgifter, fradrag, bilag etc. i forbindelse med indberetninger til SKAT.

Om du har behov for en revisor afhænger af kompleksiteten og omfanget af dit musikalske virke. Noget vil du kunne gøre selv, men har du en virksomhed, så kan der afhængigt af virksomhedsformen være et lovkrav om ekstern revision af dine regnskaber. 

Tjek med Erhvervsstyrelsen, om din virksomhed er underlagt lovpligtig revision.

Skat

At arbejde med musik og kunst kan tit give udfordringer i forhold til betaling af skat, fordi mange arbejdsopgaver er svære at tolke ind i de generelle skatteregler. Dansk Kunstnerråd udgiver hvert år skrivelsen ”Kunstnernes beskatning”, som er en rigtig god A-Z guide med vejledning, afgørelser og praktiske eksempler.

Har du startet virksomhed i forbindelse med din musikkarriere, kan det være en god idé at deltage i en af SKATs informationsmøder for nystartede virksomheder.

Dansk Artist Forbund og Dansk Musiker Forbund (Artlab) afholder jævnligt kurser, som behandler emner i forhold til skat. Du kan deltage som ikke-medlem eller som medlem med en rabatfordel.